Darwin
Het zijn niet de sterksten
of meest intelligenten die
overleven maar degenen
die adequaat anticiperen
op verandering ...
Huidige Tijd
Inzicht, talent en motivatie
voor duurzaam, gezond en
effectief inzetbaar blijven!